30 May
30May

הפרוייקט התבצע בשיטת  TURN KEY  כך שבפרק הזמן הקצר נדרשתי להקמה מלאה של המערך על כל פרטיו:

  • בניתי את התקציב התפעולי לאחר אפיון  ותכנון השרשרת הלוגיסטית כולה.
  • איתרתי שטח למחסנים ולמשרדים ופקחתי על הבנייה והקמת תשתיות החשמל, הטלפון,והמחשב
  • תכננתי והקמתי את מערך ההפצה לכ- 200 נקודות הפצה מידי לילה בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת
  •  אפיינתי את מערכת המחשב הנדרשת כולל מספוני ליקוט והעמסה ובצעתי את קליטת המערכת בפועל והטמעתה
  • גייסתי צוות מנהלים ועובדים לתפקידים השונים ובניתי את שיטות ונהלי העבודה.
  • אפיינתי וביצעתי את רכש הציוד התפעולי  הנדרש.

      פרויקט מורכב זה נפתח בזמן ! בצעתי את הרצת המערכת עם הצוות הניהולי עד התייצבות המערכת .
 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.