30 May
30May

ומשרתת קרוב ל-1000 לקוחות בפריסה כלל ארצית.   במערכת  ניסו להתמודד  עם עלייה מתמשכת בעלויות ההפצה ובירידה בשביעות רצון הלקוחות . לאחר שהמצב החריף נתבקשתי לבנות במהירות פתרון וליישם אותו בשטח. במטרה לבצע שיפור משמעותי ברמת השירות של המערכת ובדרך התנהלותה.

לאחר אבחון ובניית הפתרון החלתי ביישום מהיר של  השיפורים במערכת. השינויים  העיקריים כללו: 

  • הקמת מרכז שליטה ובקרה ששיפר את יכולת התכנון והפיקוח.
  • שינויי שיטת העבודה בשטחי העמסה.
  • שיפור מערכת המחשב הקיימת והתאמתה לשיטת העבודה הנדרשת.
  • איתור וגיוס כוח אדם ניהולי.
  • הגדרת התפקידים לבעלי התפקידים במערכת וחניכה שלהם במהלך הלמידה.
  • בניית מערך של דוחות ובקרות שמאפשרות קבלתלקבל תמונה מלאה של הנעשה בשטח.

בתוך ארבעה חודשים הסתיים עיקר תהליך השינוי . בדיקת התוצאות לאחר שנה הראתה חיסכון תפעולי של מליוני שקלים תוך עלייה משמעותית בשביעות רצון הלקוחות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.