פרסומים


אצל רבים מהאנשים הנושאים : לוגיסטיקה והתייעלות, מעוררים תחושות לא נעימות ומתקשרות לפיטורים, צמצומים, בירוקרטיה, וכו'…. בפועל דרך שני הנושאים האלה עוברות היום רבות מהזדמנויות הצמיחה של חברות ועסקים.

קרא עוד

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של עליית עלויות ההפצה בארגון אשר הופכות למרכיב משמעותי מהעלויות הלוגיסטיות . בין הסיבות לגידול בעלויות ניתן למנות את עליית מחירי הדלקים, עליית מחירי המשאיות העומדות בתקני זיהום אוויר, ורגולציה מחמירה

קרא עוד