אבחון מערכי לוגיסטיקה ותפעול

בדיקה לאיתור הקשיים והכשלים במערכות התפעוליות השונות (רכש,ייצור, אחסון, הפצה, שירות   לקוחות) .  
במהלך האבחון מתבצעת בדיקה של כלל הפעילויות במערכת :
שיטות ונוהלי העבודה במחלקות השונות: רכש, הזמנות, ייצור, לוגיסטיקה
ציוד: התאמת הציוד למטרותיו , רמת האחזקה
מערכות המידע: עד כמה המערכת  משמשת כלי עזר ותומכת בפעילות התפעולית והלוגיסטית.
כ"א: יכולות העובדים, רמת ההכשרה, התאמת התפקידים לצרכים
שיטות ודרכי הניהול של המערכת התפעולית /לוגיסטיתמציאת פתרונות תוך התחשבות במצב הארגון  והסביבה העסקית בה הוא פועל.  
יישום  הפתרונות תוך התחשבות והתאמה ליכולות של המנהלים והעובדים בחברה.

בניית  פתרונות ומתן המלצות מעשיות וישימות לשיפור והבראת המערכת התיפעולית/לוגיסטית