הקמה וניהול של פרויקטים

תכנון תקציבי ותפעולי של הפרויקט

הגדרת המערכת ואפיונה:מבנה, תשתיות, ציוד, מערכות מחשב, מערכות בקרה ופיתוח

קליטת מנהלים וצוות עובדים:הגדרת תפקידים,הכשרת עובדים, קביעת נוהלי עבודה ושיטות עבודה

הרצת הפרויקט וביצוע בקרות איכות לתהליך