ניהול והובלה של תהליכי שינוי ושיפור


ניהול והובלה של תהליכי שינוי ושיפור

אני מתמחה ביישום תהליכי שינוי והבראה:

  • בניית תוכנית עבודה מפורטת ליישום השינויים הנדרשים
  • בניית מערך של מדדים תפעוליים לתהליכי השיפור וההבראה
  • ליווי וחניכה של צוות המנהלים והעובדים לביצוע השינוי והטמעתו
  • בצוע בקרה על התהליך באמצעות המדדים שהוגדרו

יישום השינוי נעשה במקביל ומבלי לפגוע בפעילות השוטפת.


במידה והדבר נדרש , אני מספק שרותי ניהול למערך התפעולי/לוגיסטי, עד להבראת החברה, כולל סיוע בקליטת המנהלים והכשרתם.